FAQs Complain Problems

समाचार

पातारासी गाउँपालिका अन्तर्गतका विभिन्न ५ वटा योजनाहरुको E- Beading मार्फत टेन्डर आव्हवान

पातारासी गाउँपालिकाले आ व २०५।७६ मा विनियोजना गरेको योजनाहरुको रकमको आधारमा कार्यपालिकाले रु १० लाख भन्दा बढीको योजनाहरुको ई- बिडिङद्वारा ठेक्का आव्हवान गर्ने निर्णय भए बमोजिम यस गाउँपालिकाले मिति २०७५।१०२३ गते ठेक्का प्रक्रिया शरु गरेकाले सम्बन्धी सबैको जानकारीका लागि यो सूचना गरिएको छ ।  तपशिलका ठेक्काहरुको 

आर्थिक वर्ष: