FAQs Complain Problems

समाचार

कोभिड-१९ रोक थाम तथा नियन्त्रणको लागि प्राप्त सहयोग

कोरोना भाइरस सँग सम्वन्धित यस पालिकालाई मिति २०७७ मा प्राप्त राहत नगत तथा जिन्सी सहयोग ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.