कर्मचारी समायोजन हेल्प डेस्क संचालन गरिएको बारे

पातारासी गाउँपालिकाको कार्यालयमा कर्मचारी समायोजन फाराम भर्नका लागि हेल्पडेस्क स्थापना गरि समायोजन फाराम भर्ने कार्य भईरहेको व्याहोर सम्बन्धित सबैको जानकारिका लागि अनुरोध छ । थप जानकारिका लागि तपशिलकोमोबाइल नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध छ ।

  • प्रेम बहादुर (शाही सूचना प्रविधि अधिकृत)    - ९८४८११९९८९
  • दान बहादुर बिष्ट (ना सु प्रशासन शाखा)     -    ९७५८९०१२३२