पातारासी गाउँपालिकाको गाउँपालिका स्तरीय विशेष शैक्षिक अभियान सम्बन्धी सूचना  !!!
पातारासी गाउँपालिकाले पाटनमा यार्सा संकलन गर्ने समयमा यस गाउँपालिका अन्तर्गतका विशेष गरि वडा नं १, २ र ३ का विद्यार्थीहरु पाटनतिर जाने भएकाले पठनपाठनमा बाधा पुग्नुका साथै विद्यार्थीहरुको सिकाईमा पनि बाधा पुग्ने भएकाले उक्त स्थितिलाई रोकेर विद्यालयहरुको पठनपाठनलाई नियमित गराई यहाँको शिक्षामा सुधार ल्याउने उद्देश्यका साथ पातारासी गाउँपालिकाले तपशिलको समय र स्थानमा विशेष शिक्षा अभियान सञ्चानल गर्न गइरहेकाले सरोकारवाला सबैको उपस्थितिको लागि  लागि हार्दिक आमन्त्रण गर्दछौँ । 

“छोराछोरीलाई जडिबुटी टिप्न पाटनमा होइन, उज्वल भविष्यको रेखा कोर्न विद्यालय पठाउँ”
गाउँपालिका स्तरीय विशेष शैक्षिक अभियान २०७५
स्थान र मितिः
१. श्री गंगा मा वि पेरे बैशाख ६ गते
२. श्री सरस्वती मा वि तल्फी बैशाख ७ गतेL
३. श्री मालिका मा वि लोटचौर बैशाख ८ गते
४. श्री ऋणमोक्ष मा वि डिल्लीचौर बैशाख ९ गते
आयोजकः पातारासी गाउँपालिका डिल्लीचौर, लासी जुम्ला ।